Att jobba på WRS

Dimitry har jobbat på WRS sedan 2010, främst med hållbar dagvattenhantering och restaurering av ytvatten

– Framöver tror jag att det kommer bli mycket arbete med idéutveckling för våtmarksanläggningar. Jag har nyligen, med stor entusiasm, varit inblandad i konceptarbeten för anläggning av två gäddvåtmarker i skärgården. Jag vill också fortsätta arbeta med hållbar dagvattenhantering. Nyligen fick jag ”damma av” mina GIS kunskaper från doktorandtiden för ett projekt om vattenkvalitet i Bällstaån i Stockholm.

WRS är ett nischat företag med välutbildade och högt motiverade specialister som tycker det rolig att syssla med samhällsviktiga vattenfrågor. Jag tycker att WRS styrkor ligger i gänget! Det känns jättebra att vara del av WRS teamet. Mina uppdrag är betydelsefulla och det känns bra att vara med och driva utvecklingen för hållbar vattenhantering.

dimitry_medarbetare 
Maja började på WRS 2011

– Från början var tanken att jag framförallt skulle jobba med små avlopp. Till stor del har det blivit så men jag jobbar även mycket med dagvattenhantering. Jag tycker att det är en bra kombination som ger variation. Jag hoppas på att fortsätta jobba med spillvatten och dagvatten och förhoppningsvis kommer det bli fler uppdrag med fokus på kretslopp av näringsämnen.

Styrkan i WRS tycker jag är att vi är ett litet företag men med stor kompetensbredd. Det finns väldigt mycket kunskap inom företaget som gör att det finns bra stöd när det behövs och det finns möjligheter att påverka och styra sin egen utveckling.

maja_medarbetare