Att jobba på WRS

Dimitry har jobbat på WRS sedan 2010, främst med hållbar dagvattenhantering och restaurering av ytvatten

– Framöver tror jag att det kommer bli mycket arbete med lokala åtgärdsprogram för ytvatten och andra projekt som relaterar till miljökvalitetsnormer för vatten. För tillfället håller jag bland annat på med en dagvattenplan för befintlig bebyggelse i Uppsala kommun. Vi har också precis dragit igång med vårt största projekt hittills; ett åtgärdsprogram för Fyrisåns huvudfåra i Uppsala kommun.

Att jobba på WRS ger mig möjligheten till ett spännande utbyte med högmotiverade och välutbildade kollegor. Vi är specialister som inspireras av att syssla med samhällsviktiga vattenfrågor. Jag tycker att WRS styrkor ligger i spetskompetensen vi har samt företagets förmåga att gång på gång hitta nya högmotiverade medarbetare! Det känns jättebra att vara del av WRS-teamet. Mina uppdrag är betydelsefulla och det känns bra att vara med och driva utvecklingen för hållbar vattenhantering.

dimitry_medarbetare 
Maja började på WRS 2011

– Från början var tanken att jag framförallt skulle jobba med små avlopp. Till stor del har det blivit så men jag jobbar även mycket med dagvattenhantering. Jag tycker att det är en bra kombination som ger variation. Jag hoppas på att fortsätta jobba med spillvatten och dagvatten och förhoppningsvis kommer det bli fler uppdrag med fokus på kretslopp av näringsämnen.

Styrkan i WRS tycker jag är att vi är ett litet företag men med stor kompetensbredd. Det finns väldigt mycket kunskap inom företaget som gör att det finns bra stöd när det behövs och det finns möjligheter att påverka och styra sin egen utveckling.

maja_medarbetare