Projektering av Löts våtmark

Projekt: Projektering av våtmark vid Löts avfallsanläggning
Uppdragsgivare: Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB)
År: 2018
Kontakt: Robert Jönsson

Under sommaren 2018 har WRS projekterat en Våtmark för efterpolering av lakvatten från Löts avfallsanläggning i Vallentuna.

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) renar idag lakvattnet från Löts avfallsanläggning i Vallentuna. De önskar dock ytterligare rening av vattnet. Redan under 2013-2014 gjorde WRS en förstudie för att utreda möjligheterna för en våtmark. Förslagen mottogs positivt och under sommaren 2018 gav SÖRAB WRS uppdraget att projektera våtmarken.

Utseendemässigt kommer våtmarken inledas med en djupare zon för sedimentering av större partiklar. Djupzonen följs av en grund filterhylla där vattnet filtreras genom vegetation. Vattnet kommer därefter passera genom ett större våtmarksområde och sedan grundare parti med endast två decimeter vattendjup.

Resultatet av projekteringen blev en planritning och ett antal sektionsritningar samt AMA och BAS-P. Arbetet med att konstruera våtmarken är tänkt att dra igång under hösten 2018.

Foto: Peter Ridderstolpe, WRS

Kategori: ,