Toalettenkät

Allmänt intryck

Hur nöjd är du med toalettsystemet och BDT-anläggningen som helhet?
Skriv gärna vad du är särskilt nöjd eller missnöjd med.

Drift

Komfort

Installation

Slutligen