Våtmarkskonferens 2022

Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning

Konferensdokumentation

När: 21-22 september 2022
Var: Eskilstunas återbruksgalleria ReTuna (Folkestaleden 7)
Program (pdf)

Konferensen arrangerades av WRS i samarbete med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö.

Konferensdokumentation
Tid 21/9 Aktivitet  
08.30 Välkomstmingel & hämta ut namnbricka  
9.00 Välkommen! WRS, Eskilstuna och ReTuna
9.20 Erfarenheter från Ekeby spillvattenvåtmark Eskilstuna
Erfarenheter från Brannäs spillvattenvåtmark Oxelösund
10.15-10.30 Fikapaus
10.30-11.10 Rening av mikroföroreningar
Utsläpp av läkemedelsrester från kommunala reningsverk Hannes Waldetoft, IVL
Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på mikroföroreningar Linus Halvarsson, WRS
11.10-12:15 Utländska erfarenheter av spillvattenvåtmarker  
NBS in Spain Joan García, Spanien
Waterharmonicas in the Netherlands Ruud Kampf, Nederländerna
Våtmarker för spillvattenrening och bevattning i andra delar av världen Karin Tonderski, LiU
12.15-13.15 Lunch  
 13.15-14.30 Dammar och våtmarker för bevattning med spillvatten
Ny förordning för återanvänt vatten & jordbrukets vattenbehov Lisa Reiter, Jordbruksverket
Återanvändning av spillvatten till bevattning av åkermark på Gotland Bengt-Olof Grahn, Region Gotland
Bevattning som reningsalternativ Dahn Rosenquist, Laqua
 14.30-14.50 Fikapaus  
14.50-15.50 Workshop – Design av system för kompletterande rening av avloppsvatten Linus Halvarsson, WRS
15.50 Summering av dagen  
16.00 Fågelsafari och kvällsvandring i våtmarken OKE

 

Tid 22/9 Aktivitet  
8.00 Välkommen!  
8.05-9.30 Mervärden i våtmarker
Spillvattenvåtmarker och fågelliv Adam Engström Svanberg, UU
Våtmarker och mångfald Per Nyström, Ekoll
Rekreationsvärden och gestaltning av våtmarker Astrid Berglund WRS
9.30-9.50 Fikapaus  
9.50-10.10 Våtmarksväxter, skötsel och Våtmarksguiden Barbro Beck-Friis, WRS
Rasmus Elleby, VA-guiden
10.10-10.30 Egenkontroll av våtmark Peter Ridderstolpe, WRS
10.30-11.00 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer Eskilstuna, Region Gotland, WRS
11.00-11.30 Ekeby våtmark Eskilstuna
11.30-13.00 Lunch Lunch och promenad till våtmarken
13.00-15.30 Fältbesök Ekeby våtmark Rening, underhåll, fåglar, småkryp, provtagning, våtmarksväxter, gestaltning. Fika i våtmarken