Dagvattenvandring i Stockholm

24
aug

Följ med på dagvattenvandring i Stockholm den 13 september! Den 13:e september arrangerar dagvattenguiden i samarbete med WRS och Stockholm Vatten, en dagvattenvandring i Stockholm. På förmiddagen lotsar Jonas Andersson, WRS, oss längs vattnets väg från Värmdö marknad genom ett bostadsområde ner till Farstaviken och berättar om fördröjningsanläggningar och LOD-åtgärder. På eftermiddagen besöker vi sjön Flaten där Jens Fagerberg, Stockholm Vatten, berättar om hur dagvatten från en motorväg och ett bostadsområde renas i en damm, en uppdämd sumpskog och en skärmbassäng innan det slutligen når sjön.

För mer information och för att anmäla dig till evenemanget – se dagvattenguidens hemsida.