Mälarens Vattenpris

1
sep

Korsängens Vattenpark i Enköping har fått Mälarens Vattenpris!
Motivering lyder: “Enköpings kommun tillvaratar med en modern dagvattenhantering dammarnas ekosystemtjänster och bidrar genom uppföljningsprogrammet till att öka kunskaperna om dess renings-kapacitet”.

WRS gratulerar!
Tillsammans med andra delaktiga känner vi oss stolta och glada.
Läs mer om Vattenparken på Enköpings kommuns hemsida.