Invigning av Paddeborgsparken

Invigning av Paddeborgsparken
10
sep

Den 10 september invigde Enköping kommuns VA-chef Danielle Littlewood Paddeborgsparken, kommunens andra vattenpark. Paddeborgs vattenpark tar emot dagvatten från ett ca 130 ha stort område i västar delen av Enköpings tätort. Parken är utformad både för att rena dagvatten och för att bli en vacker och artrik parkmiljö. I framtiden är området vid Ullunda, där Paddeborgsparken ligger, tänkt att bli bostadsmark. Fram till dess bidrar parken till att förbättra vattenkvaliteten i Enköpingsån och är tillgång som ett stadsnära besöksmål.

WRS har fungerat som expertstöd för utformning av anläggningen, i samarbete med SEs Landskap.