Förstudie för vattenpark i Västerås

31
okt

WRS har i konkurrens med sex andra konsultbolag fått uppdraget att utreda förutsättningarna för en ny vattenpark i Västerås. Vattenparken ska rena dagvatten från den västra delen av staden. I uppdraget ska vi också undersöka om vattenparken även kan avskilja fosfor i utgående vatten från Västerås avloppsreningsverk.