Hur fungerar din vakuumtoalett?

8
okt

Fyll i enkät här!

WRS genomför nu en undersökning om hur vakuumtoaletter och andra extremt snålspolande toaletter i enskilda hus fungerar vid daglig användning. Deltagande kommuner är Kungsbacka, Östhammar, Norrtälje och Södertälje.  Syftet med enkäten är att få bättre kunskap om hur brukarna upplever toalettsystemet, vad som är bra och vad som kan förbättras. Detta underlag kommer att kommuniceras med branschen, d.v.s. tillverkare och installatörer, och kan bidra till en framtida utveckling av tekniken med snålspolande toaletter för uppsamling i sluten tank. Undersökningen genomförs med medel från Havs och Vattenmyndigheten.