Workshop om vakuumtoaletter och studiebesök

Workshop om vakuumtoaletter och studiebesök
17
nov

Just nu jobbar vi med två HaV-finansierade projekt där syftet är att utvärdera och utveckla vakuumtekniken för enskilda hushåll. Projekten fokuserar på hur toalettsystemen faktiskt upplevs av fastighetsägarna och möjliga lösningar på installation av vakuumsystem i befintliga hushåll.

Den 4 november anordnade vi en workshop i Strängnäs tillsammans med Strängnäs kommun och de kommuner som givit oss uppdraget (Projektansvariga kommuner är Knivsta respektive Kungsbacka). Med på workshopen var de stora tillverkarna av vakuumtoaletter i Sverige, ett flertal kommuner och representanter från LRF. Hela dagen avslutades med ett studiebesök på Strängnäs nya hygieniseringsanläggning för klosettvatten.