Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

4
nov

Tillsammans med Naturvatten i Roslagen har WRS fått i uppdrag av Stockholm Stad, Solna Stad och Sundbybergs kommun att ta fram ett beslutsunderlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken. Reningsbeting för problemämnen, inte minst fosfor, ska beräknas och förslag till reningsåtgärder tas fram och kostnadssättas med sikte på god ekologisk och kemisk status till 2027. Åtgärdsprogrammet blir det andra lokala programmet för ett av Stockholms ytvatten. Uppdraget ska avrapporteras i december 2015.