Förprojektering av Sveriges hittills största BDT-anläggning!

25
jan

WRS har fått uppdrag att ta fram underlag för lokalisering, dimensionering och utformning av en BDT-anläggningen för ett omvandlingsområde med 280 fastigheter i Västerås kommun. Området heter Munga och ligger ca en mil norr om Västerås. Kommunen har inrättat ett kommunalt VA-verksamhetsområde enligt §6 LAV och beslutat att avloppshanteringen ska lösas med ett sorterande avloppssystem. Klosettvatten ska omhändertas inom lantbruket och BDT-vatten ska behandlas lokalt.

Läs mer om projektet här.