Internationella våtmarksdagen

2
feb

Idag är det den internationella våtmarksdagen som instiftats av Ramsarkonventionen. Den internationella konventionen undertecknades 1971 i Ramsar i Iran och var den första moderna konventionen inom naturvård, i januari 2015 var totalt 168 länder anslutna. Det är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt. Sedan början av 1900-talet har över 60 % av världens våtmarken försvunnit.

WRS jobbar mycket med att återskapa och restaurera våtmarker, läs mer om våra våtmarksprojekt här. Mer information om våtmarker hittar du på Våtmarksguiden.