Kajsa och Victoria nya exjobbare

Kajsa och Victoria nya exjobbare
27
sep

Vi välkomnar Kajsa Forsberg och Victoria Eriksson Russo till WRS! Kajsa och Victoria från Uppsala universitet kommer att skriva sina examensarbeten för civilingenjörslinjen inom miljö- och vattenteknik under höstterminen 2017 med handledning från WRS.

Kajsa skriver sitt arbete inom området dagvatten. I sitt examensarbete kommer hon att skapa ett användarvänligt beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar. Examensarbetet förväntas förbättra och förenkla metodiken vid anläggning av dagvattendammar.

Victoria fokuserar på lakvatten. Hon ska undersöka förekomsten av mikroplast i lakvatten från deponier och avfallsanläggningar i ett samarbete med Avfall Sverige. I dagsläget är deponier utpekade som potentiella källor till mikroplaster men det finns nästintill ingen data inom området. Vattenprover kommer att samlas in från åtta avfallsanläggningar runt om i Sverige.

Handledare på WRS är Hannes Öckerman och Robert Jönsson.