WRS på studieresa i Åbo/Helsingfors!

WRS på studieresa i Åbo/Helsingfors!
16
okt

I september åkte WRS till Finland på studiebesök. Under resan besöktes bland annat våtmarker och andra dagvattenanläggningar. Besök hanns även med hos ett företag som tar fram små och stora lösningar för spillvattenhantering.

I Åbo besöktes företaget Clewer Clean Water. De presenterade en metod för rening av olika typer av spillvatten. Metoden används i allt från småskaliga lösningar som minireningsverk för villor till större reningsverk på kommunal nivå. De har även tagit fram lösningar som renar vatten från fiskodlingar. För att få funktionen så optimal som möjligt säljer de en helhetslösning med både fiskodling och reningsanläggning där vattnet tillåts recirkulera och återanvändas. Fisken som odlas är matfisken Afrikansk ålmal.

Clewer 1Clewer 2

Dag ett fortsatte sedan i Helsingfors där stadens dagvattenarbete presenterades och exempel togs upp på olika EU-projekt där Helsingfors deltar. I norra Helsingfors besöktes Månsasparken och en nyprojekterad biofilteranläggning designad för att ta emot dagvatten från ett 14 ha stort industriområde innan det släpps ut i en känslig bäck.

Månsasparken

Dag två fortsatte resan till Helsingfors Zoo där hela parken på några få år gått från att vara helt utan dagvattenhantering till att ha fått olika innovativa dagvattenlösningar för flertalet avrinningsområden. Efter Helsingfors Zoo besöktes ett av stadens universitetsområden där en dagvattenvåtmark nyligen har anlags. Resan fortsatte med Helsingfors första ekologiskt planerade stadsdel Eko-Vik och avslutades med två anlagda våtmarker i Nummela, mellan Helsingfors och Åbo.

ZooNummela 1

Eko-Vik

Universitet

Nummela 2

Gruppfoto