Ett litterärt verk från WRS

Ett litterärt verk från WRS
5
dec

Under året som har gått har många utredningar, PM, ritningar, beräkningar och skisser passerat på kontoret. Men visste du att en av våra medarbetare även har skrivit en populärvetenskaplig artikel om Brunnsviken?

Daniel Stråe var uppdragsansvarig 2015-2016 för att på uppdrag av Stockholm stads miljöförvaltning ta fram ett Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken, tillsammans med Anna Gustafsson, Naturvatten i Roslagen AB. Efter avslutat arbete publicerades en artikel i Svealandskusten 2017: Brunnsviken – en vik med historia, som Daniel skrev tillsammans med Anna.

framsidaSKVVF2017

Kanske kan detta vara något att lägga till helgläsningen under julledigheten? Annars finns det fler läsvärda rapporter och arbeten på vår sida om Forskning och Utveckling!

Artikel
Stråe D och Gustafsson A (2017).
Brunnsviken – en vik med historia.
Svealandskusten 2017, Svealands kustvattenvårdsförbund

Hela rapporten om Svealandskusten som sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder kan du läsa genom att klicka på bilden till vänster.

Foto: Vy över Brunnsviken. Fotograf: Jonas Andersson, WRS.