Utbildning: Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2

Utbildning: Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2
14
dec

Är du intresserad av att lära dig om hur gröna tak och gröna gårdar utformas för att fördröja och rena dagvatten samtidigt som vegetationens behov tillgodoses? Behöver du kunskap om beräkningsmetodiken bakom Stockholm stads åtgärdsnivå för att dimensionera anläggningar?

Då kan Dagvattenguidens nya utbildning vara någonting för dig!

Jonas Andersson på WRS kommer att vara en av föreläsarna på kursen. Målgruppen är konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer.

Datum: 15 februari 2018
Plats: Stockholm