Examensarbete om permeabel asfalt

Examensarbete om permeabel asfalt
14
feb

Vi välkomnar Linnea Hedlöf Ekvall till WRS! Under vårterminen kommer Linnea från Uppsala universitet att göra sitt examensarbete för civilingenjörsprogrammet inom miljö- och vattenteknik med handledning från WRS.

Linnea kommer att fokusera på permeabel asfalt och dess förmåga att infiltrera dagvatten. Infiltrationsförsök kommer att utföras och faktorer som kan påverka infiltrationsförmågan kommer att undersökas.

Handledare på WRS är Maja Granath.