Nätverksträff om kretslopp 24 maj i Töreboda

4
maj

ebba3Ebba af Petersens på WRS är moderator och en av föreläsarna på en nätverksträff för kommuner och andra som är intresserade av kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp. Dagen, som arrangeras av VA-guiden i samarbete med Avfall Sverige består av föredrag, diskussioner och studiebesök till en anläggning för hygienisering av klosettvatten.

VA-guidens nätverk Små avlopp i kretslopp startade som ett HaV-projekt 2016, och är ett nätverk för kommuner som aktivt arbetar med eller som är intresserade av att få näring från små avlopp tillbaka till åkermarken. Nätverket har ca två träffar per år och har en egen diskussionslista via e-post. Många frågor för VA-guidens nätverk är samma som för Avfall Sveriges slamnätverk och därför sker ett samarbete kring träffarna. Avfall Sveriges slamnätverk bildades 2015 med syfte att förbättra förutsättningarna för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp, sprida erfarenhet samt försöka få till ett bättre samarbete mellan avfalls-, miljö- och VA-sidan i kommunerna.