Dagvattenkurs med fokus på tillsyn, 19-20 september i Malmö

9
aug

Jonas Andersson på WRS föreläser om reningstekniker, tillsyn och kontroll av anläggningar och hur man tolkar dagvattenutredningar. Kursen arrangeras av VA-guiden och vänder sig i första hand till miljöinspektörer.