Åtgärdsnivå för dagvatten

Åtgärdsnivå för dagvatten
20
sep

Under våren har WRS tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB, utrett förutsättningar för hur en åtgärdsnivå för dagvatten kan appliceras i Gävle kommun.

Utredningen var en del inom Gävles arbete med sin nya dagvattenpolicy. Syftet med en åtgärdsnivå är att ta fram ett enkelt och lättbegripligt mått som samtidigt säkrar långtgående åtgärder för att minska föroreningsbelastningen till recipienten och för att öka möjligheten till flödesfördröjning och -utjämning. Läs mer om projektet här.