Nu tar vi nya tag i Uppsalas vatten!

Nu tar vi nya tag i Uppsalas vatten!
3
sep

Nu är det klart att WRS får uppdraget med att ta fram ett underlag för Fyrisåns lokala åtgärdsprogram (LÅP)! Arbetet åt Uppsala kommun kommer att pågå under cirka 1,5 år och ska utföras i samarbete med Naturvatten i Roslagen AB. Syftet med LÅP:en är att Fyrisån före 2027 ska uppfylla vattendirektivets krav på god kemisk och ekologisk status.

Parallellt med LÅP-arbetet arbetar vi nu ihop med Uppsala Vatten och Avfall med att ta fram en dagvattenplan för Uppsala. I arbetet ligger fokus på åtgärder som kan göras för att rena dagvatten inom befintlig bebyggelse i Uppsalas tätort.

Mer information om våra tidigare LÅP-arbeten finns här, under fliken Åtgärdsprogram.