WRS deltar i MACROs slutkonferens

8
nov

Ebba och Tova på WRS har genomfört delaktiviteten ”Installation av extremt snålspolande toaletter” underkonsult till RISE inom MACRO-projektets arbetspaket 5. De presenterar sitt projekt i posterminglet på MACROs slutkonferens den 27 november i Stockholm. Vill du träffa dem och delta på konferensen kan du anmäla dig här till självkostnadspriset 500 kr.

MACRO är ett Vinnovafinansierat projekt med målsättningen att skapa förutsättningar för införande av sorterande avloppssystem i storstad och omvandlingsområden. Under två år har 18 aktörer – kommuner, forskningsinstitut, branschorganisationer och företag – bedrivit tester, förstudier, utvecklat ny teknik och i praktiken byggt pilotanläggningar med sorterande avloppssystem.

På konferensen kommer även MACROs övriga resultat och slutsatser presenteras. Experter och förtroendevalda kommer att diskutera följande frågor:

  • Vad är kunskapsläget om teknik och miljönytta för källsortering av avlopp och matavfall?
  • Vilka erfarenheter finns från de första större projekten i Sverige och Europa?
  • Vilka nyttor ska framtidens avloppssystem skapa och hur ska vi styra mot cirkulära systemlösningar?