WRS på studieresa i Schweiz

5
nov

I slutet av oktober tog WRS tåget till Schweiz för årets studieresa, med besök på både forskningsanläggningar och befintliga vattenanläggningar runt Zürich och Basel. Dag 1 började med besök på Basels konstgjorda infiltration för dricksvattenproduktion där även pilotprojekt pågår för att kunna rena mikroföroreningar.

Vidare besöktes högskolan FHNW där vi fick se deras senaste projekt kring läkemedelsrening samt fick ett föredrag om Schweiz arbete med fosforåtervinning för avloppsslam.

Dag 2 inleddes med besök i Zürichs bruksträdgård där flera gröna växtväggar har etablerats, följt av besök till ett av stadens alla gröna tak anlagda som dagvattenåtgärder och för ökad biologisk mångfald. Besök hanns även med i en vertikal parkmiljö, anlagd på marken för en gammal vapenfabrik.

På eftermiddagen besöktes två dagvattenanläggningar för rening och fördröjning av vägdagvatten utanför Zürich.

Dag 3 spenderades på Eawags forskningsinstitut där vatten- och kretsloppsforskning bedrivs. På Eawag besöktes institutets ‘Water Hub’ där olika försök pågår för att separera och återanvända fraktioner i avloppsvatten. Bland annat tillverkar de ett koncentrerat gödningsmedel från utsorterat urin, i stort sett doftfritt! På Eawag hölls även ett flertal presentationer av deras verksamhet och olika projekt, bland annat decentraliserade avloppssystem och utvecklingsprojekt i Indien.

Foton: Robert Jönsson och Dimitry van der Nat, WRS