Kajsas exjobb på WRS är nu publicerat!

Kajsas exjobb på WRS är nu publicerat!
25
feb

Under hösten 2017 och våren 2018 genomförde Kajsa Forsberg sitt examensarbete på WRS inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Hennes arbete har titeln “Dimensionering och utformning av dagvattendammar”.

Det har länge funnits ett behov av att sammanställa tillgänglig kunskap för dimensionering och utformning av dagvattendammar. Detta innefattar både dimensioneringsparametrar, utformning av dammens ytor, etablering av växtlighet och utvärdering av dammfunktion. Denna sammanställning har använts som grund för att skapa ett Excel-baserat beräkningsverktyg för just dagvattendammar.

Verktyget kan användas både för att planera och maximera nyttan av en dagvattendamm i planeringsskedet eller för att ge en ungefärlig uppskattning av en redan anlagd damms effektivitet. Beräkningsverktyget har jämförts med uppmätt långtidsdata i sex stycken dagvattendammar i Stockholm och Uppsala, samt med schablonberäkningar i dagvattenverktyget StormTac.

Examensarbetet har medfinansierats av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, Miljösamverkan Stockholms län, Norrköping Vatten och Avfall, Sollentuna Energi & Miljö, Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret och Upplands-Bro kommun.

Här kan du läsa och ladda ner Kajsas examensarbete.

Bild: Ladbrodammen, Upplands-Väsby. Foto: Hannes Öckerman, WRS