Underhåll viktigt för funktionen av permeabel asfalt!

Underhåll viktigt för funktionen av permeabel asfalt!
23
apr

Under 2018 genomförde Linnéa Hedlöf Ekvall sitt examensarbete med handledning av Maja Granath på WRS inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Hennes arbete har titeln Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt.

Linnea genomförde infiltrationsförsök på två permeabla asfaltsytor i Uppsala; på en parkering till en matbutik samt på en lokalgata i stadsdelen Gränby. På parkeringsplatsen uppmättes ingen infiltration av dagvatten varken före eller efter rengöring med högtryckstvätt och vakuumsug. Troligen har parkeringen därför inte anlagts på rätt sätt.

På lokalgatan däremot ökade infiltrationskapaciteten kraftigt efter underhållet och kunde efter högtryckstvätt och vakuumsug infiltrera upp till ett 1000-årsregn.

Examensarbetet visar på vikten av att säkerställa att installationen av dagvattenlösningar utförs på rätt sätt i anläggningsskedet, samt att det är viktigt att underhålla permeabla ytor (och alla dagvattenanläggningar) för att säkerställa dess funktion.

Linneas examensarbete kan laddas ner på vår sida Forskning & Utveckling.

Bild: Lastbil med högtryckstvätt och vakuumsug. Foto: Linnéa Hedlöf Ekvall