Träffa oss imorgon på Flora- och faunavårdskonferensen!

Träffa oss imorgon på Flora- och faunavårdskonferensen!
9
apr

I morgon 10 april går flora- och faunavårdskonferensen av stapeln på SLU Ultuna i Uppsala. Konferensen är en träffpunkt för naturvårdare och har i år temat “bevarande av den biologiska mångfalden” som utgångspunkt.

WRS kommer att stå som utställare på konferensen. Kom och prata med oss om våtmarker, åtgärdsplaner, naturvård och mycket annat!

Läs mer på konferensens hemsida.