WRS remissvar till “Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar”

WRS remissvar till “Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar”
29
apr

WRS har blivit ombedd av Havs- och Vattenmyndigheten att ge synpunkter på förslaget om “Vägledning för prövning av små avlopp”.

Vi har arbetat i snart 30 år med frågor som rör uthållig sanitet och avloppshantering både i Sverige och utomlands. Dessutom är vi ett av få konsultföretag i Sverige som engagerat sig i frågor kring de små avloppens miljöpåverkan och risker och hur man med tekniska åtgärder kan förebygga sådana problem.

Med den bakgrunden lyfter vi i remissvaret fram särskilt viktiga frågor som måste beaktas för en uthållig utveckling av små avlopp i Sverige där de ger ett fungerande och effektivt skydd för miljön till inte orimliga kostnader och/eller onödig förbrukning av naturresurser.

Här kan du läsa WRS remissvar till HaV.

Ovan dokument inkluderar Bilaga 1. Är du intresserad av att ta del av Bilaga 2 eller Bilaga 3 kan dessa fås på begäran från Peter Ridderstolpe.