Dagvattenkurs i juridik och teknik 3-4 sept

26
aug

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga?

Jonas Andersson på WRS föreläser på kursen Juridik och teknik för dagvatten i Uppsala 3-4 september. Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt ger kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda. Utbildningen inkluderar även ett studiebesök till ett antal olika dagvattenanläggningar.

Målgruppen är personal på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågor såsom VA-, plan-, exploatering-, fastighets- liksom miljökontoret. Kursen passar också dig som arbetar som exempelvis handläggare på länsstyrelse eller som konsult inom dagvatten. Kursen är lämplig för dig som ny och dig som är lite äldre i din yrkesroll.

Låter det intressant? Läs mer och anmäl dig på VA-guidens hemsida. Sista anmälningsdag är i morgon 27 augusti.