Åtgärder i Angarssjöängen invigda!

Åtgärder i Angarssjöängen invigda!
9
sep

Naturreservatet Angarnssjöängen i Vallentuna kommun är en av Stockholms läns mest värdefulla fågelsjöar. Årligen kommer ca 17 000 besökare, framför allt fågelskådare, och hela 261 fågelarter har observerats där genom åren.

Angarnssjöängen är en sänkt slättsjö som behöver återkommande restaurering för att inte växa igen. WRS fick 2015 uppdraget av Länsstyrelsen att utreda möjligheten att restaurera den sydvästra delen av sjön samt inloppet från Lundbydiket. Syftet var att skapa en attraktiv miljö för fågellivet så att den i större utsträckning fungerar som häckningsplats. Restaureringen projekterades så att området skulle vara lättskött och att permanenta vattenspeglar skulle finnas där människor rör sig på stigar och spänger. Hänsyn togs även till att minska näringsflödet in till sjön från Lundbydiket.

Förslaget innebar en sedimentationsdamm vid inloppet av Lundbydiket samt ett kanalsystem av öppna vattenspeglar i sydvästra delen av sjön. Av de bortgrävda bottenmassorna kunde nya öar byggas där häckande fåglar skyddas. I maj 2019 var så åtgärderna utförda, bland annat muddring och upprättandet av ett nytt fågeltorn. Vi gläder oss åt att Arngarnssjön har fått en fin restaurering!

Läs om Angarnssjöängen i vårt projektbibliotek.

Foto: Maja Granath, WRS