Bland skyfall, cyklar och våtmarker på Åland

Bland skyfall, cyklar och våtmarker på Åland
19
sep

Förra veckan begav sig WRS österut för den årliga studieresan. Denna gång besökte vi Åland under tre lärorika, avslappnande och friska dagar!

Multifunktionella våtmarker i Nabben
Ögruppen ute i Östersjön hälsade oss välkomna redan den första dagen med ett ordentligt skyfall, lämpligt nog under vårt besök till gädd- och dagvattenvåtmarken i Nabben, Mariehamn. År 2017-2018 utredde WRS möjligheterna att anlägga en multifunktionell våtmark i rekreationsområdet Nabben, där två stora dagvattenflöden mynnar ut i havsviken. Projektet togs vidare och vid besöket var anläggningen i princip klar!

Diket där dagvatten leds in har breddats och meandrats för att minska vattenhastigheten. Vattnet leds sedan in till en sedimentationsdamm innan det rinner vidare till våtmarksdelen. Dessa flöden och nivåer regleras med munkbrunnar. I en sidofåra bredvid våtmarken har ett omlöp skapats för att gäddor ska kunna vandra in under våren till det varmare vattnet i våtmarken. Mitt i sommaren töms därefter våtmarken på vatten för att på så sätt slussa tillbaka gäddorna ut i havet. Läs mer om detta i vårt projektbibliotek: Multifunktionella våtmarker i Nabben Mariehamn.

Sol, bad, cykel, kajak och bastu
Besöket fortsatte sedan med en cykeltur tvärs hela ögruppen till norra skärgården för besök på ön Silverskär. Solen sken under dagen och vi kunde även njuta av bad, bastu och kajakpaddling. Ute på Silverskär fick vi även möjlighet att diskutera vatten- och avloppsförsörjning i skärgårdsmiljö, samt besöka en rekonstruktion av en gammal traditionell fiskeby med små övernattningshus som användes när man var ute till havs.

Ålands Vatten
Väl tillbaka i Mariehamn den tredje dagen besökte vi först Ålands Vatten, det kommunalägda bolag som levererar dricksvatten till 3/4 av Ålands befolkning. En av deras utmaningar för tillfället är en gradvis försämrad vattenkvalitet i deras ytvattentäkter sedan 13 år tillbaka. Därför jobbar de just nu aktivt med allmän informationsspridning och åtgärder riktade mot jordbruket, som står för cirka 70 % av närsaltsbelastningen till ytvattentäkterna.

Miljöbyrån, Landskapsregeringen
På andra sidan kvarteret från Ålands Vatten huserar Landskapsregeringen, där vi besökte representanter från Miljöbyrån – motsvarigheten till Naturvårdsverket, Miljödepartementet och Landstinget sammanslaget. Vi fick höra om SEABASED, där det pågår flera pilotprojekt i vattenmiljön för att binda fosfor i Östersjön. Ett exempel som bedrivs är att pumpa upp näringsrikt bottenvatten från havsvikar och vattna närliggande jordbruksmark (inom samma avrinningsområde) med vattnet. Hittills har projektet gett positiva resultat och påverkan från det saltiga havsvattnet har varit litet. Istället har man sett att salterna lakas ut relativt snabbt. Ett annat projekt heter Coast 4 Us och handlar om övergripande hållbar kustzonsplanering, där det bland annat ingår blågrön infrastruktur, dagvattenlösningar och med det skapandet av ekosystemtjänster i urbana miljöer.

Efter tre fina dagar begav vi oss tillbaka till Uppsala med färja och buss lite klokare, utvilade och inspirerade att ta oss an framtida projekt och utmaningar inom miljö-, vatten- och kretsloppsfrågor!

Vi står vid omlöpet som leder in i den multifunktionella våtmarken vid Nabben, Mariehamn.

Foton: Hannes Öckerman, WRS