Multifunktionella våtmarker i Nabben Åland

Projekt: Utredning av möjligheten att anlägga multifunktionella våtmarker vid Nabben i Mariehamn för att rena dagvatten, förhöja rekreationsvärdet och möjliggöra fiskföryngring
Uppdragsgivare: Mariehamns stad och Ålands landskapsregering, Miljöbyrån
År: 2017-2018
Kontakt: Linus Halvarsson

Tidigare mynnade två dagvattenflöden ut i havsviken Slemmern från Nabbens strand i Mariehamn. För att minska belastningen av dagvattenföroreningar som mikroplaster och tungmetaller gav Ålands landskapsregering WRS i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga multifunktionella våtmarker i Nabben.

Nabben är ett attraktivt rekreationsområde där många av Mariehamns invånare passerar dagligen. Ett av målen var att utveckla Nabben till att bli ännu trevligare utan att ta bort det lummiga lövträdslandskapet som karaktäriserar platsen.

WRS tog fram ett förslag med dammar som kan bidra till sedimentation av dagvattenassocierade partiklar samt att en del av strandängen däms under våren för att skapa möjlighet för gäddor att leka. Åtgärden placerades på ett sätt som skulle påverka träden i området så lite som möjligt. Under 2019 anlades våtmarken enligt WRS förslag.

Läs mer
Gäddfabriken i Nabbens multifunktionella våtmark (Mariehamns stad)

Filmer
Våtmarken vid Nabben i Mariehamn (Youtube)
Gäddvåtmarken vid Nabben (Youtube)

Priser
Nominerad till årets bärkraftspris 2020 i kategorin offentlig sektor!
Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2022!

Foto: Ebba af Petersens, WRS

Kategori: , ,