Multifunktionella våtmarker i Nabben Mariehamn

Projekt: Utredning av möjligheten att anlägga multifunktionella våtmarker vid Nabben i Mariehamn för att rena dagvatten, förhöja rekreationsvärdet och möjliggöra fiskföryngring
Uppdragsgivare: Mariehamns stad och Ålands landskapsregering, Miljöbyrån
År: 2017-2018
Kontakt: Linus Halvarsson

Tidigare mynnade två dagvattenflöden ut i havsviken Slemmern från Nabbens strand i Mariehamn. För att minska belastningen av dagvattenföroreningar som mikroplaster och tungmetaller gav Ålands landskapsregering WRS i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga multifunktionella våtmarker i Nabben.

Nabben är ett attraktivt rekreationsområde där många av Mariehamns invånare passerar dagligen. Ett av målen var att utveckla Nabben till att bli ännu trevligare utan att ta bort det lummiga lövträdslandskapet som karaktäriserar platsen.

WRS tog fram ett förslag med dammar som kan bidra till sedimentation av dagvattenassocierade partiklar samt att en del av strandängen däms under våren för att skapa möjlighet för gäddor att leka. Åtgärden placerades på ett sätt som skulle påverka träden i området så lite som möjligt. Under 2019 anlades våtmarken enligt WRS förslag.

Läs mer om våtmarken på Mariehamns stads hemsida:
Gäddfabriken i Nabbens multifunktionella våtmark

Staden har lagt upp två filmer om våtmarken på sin Youtube-kanal:
Våtmarken vid Nabben i Mariehamn
Gäddvåtmarken vid Nabben

Foto: Ebba af Petersens, WRS

Kategori: , ,