Jakobsdal dagvattenvåtmark

Projekt: Design och projektering av dagvattenvåtmark i Jakobsdal
Uppdragsgivare: Tekniska verken
År: 2021-2022
Kontakt: Linus Halvarsson

WRS har tillsammans med Tekniska verken och Linköpings kommun designat och projekterat en våtmark för att minska belastningen av dagvattenföroreningar till Stångån. Våtmarken ligger nära bostadsområden och skulle förutom att rena dagvatten bidra till en trevligare närmiljö.

Dagvatten som avvattnar ett cirka 360 hektar stort område rinner genom ett dike sista biten innan det mynnar ut i Stångån. Från diket leds ett delflöde in till våtmarken där vattnet först leds genom en djupare kanal där de grövsta partiklarna tillåtas sedimentera. Därefter rinner vattnet genom en damm med öppna vattenspeglar innan det leds ut till ån genom en grund del med mycket vegetation som främjar silning och filtrering av föroreningar.

Projektet har varit utmanande med tanke på markförhållandena vid Stångåns strand. Våtmarken anlades under en väldigt kall period vilket bidrog till sättningsskador på en sträcka av vallen och renoveringar genomfördes innan våtmarken togs i drift.

Nu har våtmarken blivit en uppskattad del av närsamhället med vandringsstigar, porlande vatten och öppna vattenspeglar.

Tekniska verken har påbörjat ett arbete med att kvantifiera avskiljningen av näringsämnen och föroreningar som sker i våtmarken.

Läs även om dagvattenvåtmarken på Tekniska verkens hemsida:
Dammar och våtmark ska rena dagvattnet i Jakobsdal

Foto: Maja Granath, WRS
Illustration: Tekniska verken

Kategori: ,