Webbinarium om spillvattenvåtmarker 28 nov

Webbinarium om spillvattenvåtmarker 28 nov
31
okt

Inbjudan till webbinarium om spillvattenvåtmarker som processteg i kommunala avloppsreningsverk

I över 20 år har WRS tagit fram och samlat information kring svenska spillvattenvåtmarker. Vi vill dela med oss om vad vi vet om dessa system, som vi sett fungerar bra för att reducera näringsämnen och mikroföroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster.

Vi bjuder därför in till en timmas webbinarium där Jonas Anderson, VD för WRS, ger en översiktlig beskrivning av spillvattenvåtmarker. Johannes Randefelt presenterar resultat ur sitt examensarbete där han till exempel kunnat se att avskiljningen av det mycket stabila och biopotenta ämnet diklofenak var över 80 % i de undersökta våtmarkerna. En av våra beställare som nyligen har pensionerat sig, Jörgen Måhlgren, berättar om drifterfarenheter från att driva en spillvattenvåtmark. Vilken skötsel krävs och vad kostar den? Vad upplever driftpersonalen för skillnader mellan att sköta en våtmark jämfört med mer tekniska lösningar?

Läs mer i inbjudan
Tid: 2019-11-28, kl 10:00-11.00
Plats: Vid din dator eller på WRS kontor på Östra Ågatan 53 i Uppsala

Foto: Utloppet av Oxelösunds spillvattenvåtmark (Jonas Andersson, WRS)