Rening av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker

Rening av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker
2
dec

Ett examensarbete utfört på WRS visar på att spillvattenvåtmarker har hög potential att avskilja ett stort spektrum av läkemedelsrester från avloppsvatten!

Under 2019 utförde Johannes Randefelt sitt examensarbete med handledning av WRS. I sin studie provtogs inkommande och utgående vatten från fem stycken spillvattenvåtmarker i Eskilstuna, Hässleholm, Nynäshamn, Trosa och Oxelösund. Generellt påvisades höga reningseffekter för alla de 24 studerade läkemedlen i alla våtmarker.

47 % av de påträffade läkemedelssubstanserna avskiljdes med 20-80 % och 47 % av läkemedlena reducerades till över 80 %. För samtliga substanser var avskiljningen högre under de sommarförhållanden som rådde under studien än under vinterförhållanden som har undersökts i ett annat examensarbete.

Tre av våtmarkerna uppvisade generellt en något högre rening av läkemedel. Detta kan bero på att dessa tre har en något annorlunda hydraulik, där spillvattendammar växelvis fylls och töms, till skillnad från de andra två våtmarkerna som har en kontinuerligt spillvattenflöde. Kul är att Johannes exjobb har blivit uppmärksammat, bland annat i branschtidningen Cirkulation! Om du vill veta mer kan du givetvis ladda ner Johannes examensarbete på vår sida Forskning & Utveckling.

Handledare på WRS var Tova Forkman Fahlgren och Daniel Stråe.

Läs mer i ämnet
Läkemedelsrester i avloppsvatten renas genom naturen (SVT Halland) (11 sep 2019)

Foto: Alhagen spillvattenvåtmark, Nynäshamn