Källsorterande avlopp på Gotland

Källsorterande avlopp på Gotland
18
feb

I ett stort stadsutvecklingsprojekt på Gotland har en mer hållbar och kretsloppsanpassad avloppslösning tagits fram. WRS har varit med på resan!

Ebba af Petersens på WRS har under hösten 2019 arbetat i ett projekt med att installera dubbla spillvattenledningar i en ny stadsdel i Visby. Uppdraget har utförts åt Region Gotland tillsammans med Sweco.

I slutet på januari 2020 presenterades utredningen för Tekniska nämnden, som beslutade att ett delområde på cirka 700 lägenheter ska byggas ut med dubbla spillvattenledningar. Hur de olika fraktionerna (svartvatten respektive grå/BDT-vatten) ska behandlas och hanteras initialt och i framtiden utreds vidare av regionen i samverkan med Stadsutvecklingsprojekt Visborg.

Läs pressmeddelandet Framtidens boende och framtidens avloppssystem i stadsutveckling Visborg

Inför exploateringen och utbyggnaden av Visborgområdet tog Tekniska nämnden i februari 2019 ett inriktningsbeslut att utbyggnad av spillvattennätet skall vara källsorterat avlopp som ett av de beslutade hållbarhetsmålen för innovativa kretslopp.

Foto: Ebba af Petersens, WRS