Två nya exjobbare hos WRS!

Två nya exjobbare hos WRS!
4
feb

I januari började två studenter sina examensarbeten hos oss på WRS. Vi är glada att få välkomna Jennifer Jonsson och Emma Larson till kontoret!

Jennifers exjobb handlar om datakorrelationer inom dagvatten. Hon kommer att undersöka om turbiditet och konduktivitet kan användas som indirekta mätningar av tungmetaller i vattendrag. Undersökningen kommer att baseras på data insamlad från Hågaån i Uppsala län. På WRS handleds hon av Daniel Stråe.

Emma kommer att skriva sitt examensarbete inom lakvatten. Hon kommer att undersöka översilningsytors potential att avskilja PFAS vid deponier och avfallsanläggningar. Projektet är ett samarbete med Avfall Sverige och ägarna till fyra avfallsanläggningar runt om i Sverige. Prover kommer att tas på inkommande och utgående vatten vid översilningsytan, samt på jord och växtlighet på ytan. Analysen av proverna sker på SLU i ett samarbete med projektet PhytoRem, som finansieras av Statens Geotekniska Institut (SGI). Handledare på WRS är Hannes Öckerman.

Både Jennifer och Emma studerar till civilingenjörer inom miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet. Deras examensarbeten kommer att presenteras i juni 2020. Om du vill komma i kontakt med dem hittar du deras kontaktuppgifter här.