Malin ny på WRS!

Malin ny på WRS!
7
apr

I skuggan av Covid-19 försvinner många jobb inom olika samhällssektorer. På WRS ser vi dock ett långsiktigt behov av kompetens inom frågor som rör miljö, vatten och kretslopp. Som ett litet, flexibelt företag med både bredd och spetskompetens planerar vi för resiliens inom företaget för att kunna leverera högkvalitativa konsulttjänster oavsett rådande konjunktur. När varsel, permitteringar och uppsägningar breder ut sig är det därför glädjande att vi istället utökar vår personalstyrka!

I början av april fick WRS nämligen tillskott av Malin Smith, utbildad till civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Hon har tidigare praktiserat på Research Institutes of Sweden (RISE) som projekt- och affärsutvecklare i Bolivia, där hon även skrev sitt examensarbete om hållbarhetsaspekter kring existerande sanitetssystem. På WRS kommer hon främst att jobba med dagvattenutredningar och utvecklingsarbete relaterat till internationalisering av företaget och klimatfrågor.

Välkommen Malin! Här hittar du Malins kontaktuppgifter.