Examensarbete vid WRS prisat!

12
maj

För fjärde (!) året i rad får en medarbetare på WRS eller ett examensarbete utfört på WRS Uppsala kommuns uppsatsstipendium. Denna gång gratulerar vi Johannes Randefelt för sitt arbete om avskiljning av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker.

Johannes skrev under 2019 sitt examensarbete Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser hos oss på WRS med handledning av Tova Forkman Fahlgren och Daniel Stråe. Priset från Uppsala kommun delas ut med följande motivering:

Uppsatsen berör ett högaktuellt ämne inom miljöområdet, läkemedelsrester och mikroföreningar i miljön. På ett pedagogiskt och kärnfullt sätt redovisas olika aspekter av frågan och en teoretisk del kombineras med en praktisk där provtagning skett vid ett antal våtmarker runt om i Sverige. Vid konventionell rening vid avloppsreningsverk avskiljs endast en del av läkemedelsresterna i inkommande avloppsvatten. Johannes examensarbete visar att våtmarker är ett alternativt sätt att avskilja läkemedelsrester med efterpolering som lämpar sig för små och medelstora avloppsreningsverk där det inte alltid är motiverat att installera ett separat reningssteg med mer konventionella tekniker såsom till exempel aktivt kol eller ozonering vilka bidrar till ökad resursförbrukning. Examensarbetet bidrar med ny kunskap och samtidigt som det också lyfter ett antal viktiga frågeställningar att studera vidare i det fortsatta arbetet.

Vill du läsa Johannes exjobb? Eller veta hur det kan vara att skriva ditt exjobb hos oss? Läs mer på länken nedan!

Student