Vatten Avlopp Kretslopp flyttas fram till 2021

Vatten Avlopp Kretslopp flyttas fram till 2021
4
maj

Till följd av regeringens beslut angående begränsningar om stora folksamlingar för att minska smittspridning av Covid-19 kunde Vatten Avlopp Kretslopp 2020 inte genomföras som planerat. Nu har det meddelats att konferensen flyttas fram till 17-18 mars 2021, fortfarande på Elmia Kongress- och konserthus i Jönköping.

Så vi får ge oss till tåls till nästa år för att ta del av programmet med temat VA-utmaningar – från högt till lågt. Då kommer ni kunna lyssna på Barbro Beck-Friis och Frida Hermanson från WRS och deras erfarenheter från anläggande, drift och skötsel av dagvattendammar och våtmarker.

WRS kommer också att finnas på plats i utställningen. Kom gärna och prata med oss då – fram tills dess håller vi avstånd!