WRS deltar i Uppsalas samhällsutveckling

WRS deltar i Uppsalas samhällsutveckling
25
maj

Som ett lokalt företag försöker WRS sprida idéer och kunskap om kretslopp, hushållande av resurser och återanvändande av vatten och näring till lokala beslutsfattare för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling i vårt närområde. Förra veckan deltog Ebba af Petersens som WRS representant i ett Hackathon för ett klimatpositivt och hållbart Uppsala, arrangerat av Uppsala kommun.

Tillsammans med andra konsulter, tjänstepersoner och forskare tog de fram idéer om framtida behov och produktion av el, värme, kyla, ånga, vatten, avlopp, gas, fiber, tele och avfall för den planerade utvecklingen av Uppsalas sydöstra stadsdelar. Lösningarna ska göra de nya stadsdelarna resurseffektiva, klimatpositiva, inkluderande, produktiva och livskraftiga. Laget som Ebba var del av vann med följande motivering:

Synnerligen väl genomarbetat helhetstänk för de framtida tekniska systemen med människan och det framtida samhället i fokus. Förslaget har integrerade system som utgår från lokala resurser och lokala marknader som särskilt beaktar slutanvändarnas, d.v.s. medborgarnas, behov. Systemet har beskrivits utifrån en tydlig målsättning tekniskt men också utifrån kommunens balanserade mål kring optimering av system och ekonomi med kreativa förslag kring finansiering och delaktighet av samtliga berörda aktörer i kommun och näringsliv.

Grattis till Ebba och lag 9! Så hoppas vi att en del av era idéer kommer att implementeras i den nya exploateringen!

Bild: Uppsala kommun