Save the date 25/9: webbinarium om underlag till Lokala åtgärdsprogram

Save the date 25/9: webbinarium om underlag till Lokala åtgärdsprogram
22
jun

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. VA-guiden och WRS bjuder nu in till en kortare webbinarium om lokala åtgärdsprogram som kopplar till vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer.

Datum: 25 september 9.00-10.30 (preliminärt)
Arrangör: VA-guiden AB
Pris: Medlem i VA-guiden: Kostnadsfritt. Ej medlem: 500 kr exkl. moms.
Anmälan: På VA-guidens hemsida (senast 18 september)

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status senast 2021 alternativt 2027, enligt Vattenförvaltningens nuvarande målsättning. Många kommuner ser ett behov av att precisera Vattenmyndighetens åtgärdsförslag för att kunna fatta beslut om prioriteringar och budget.

WRS har i samarbete med Naturvatten i Roslagen under flera år bistått flera kommuner, däribland Stockholm och Uppsala, med att ta fram underlag till lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster. Under webbinariet redovisas erfarenheter från detta arbete.

Preliminärt innehåll för webbinariet:

  • Bakgrund och förutsättningar, kort om miljökvalitetsnormer (MKN)
  • Vad är det som ingår i arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP)?
  • Exempel på LÅP från Stockholm och Uppsala
  • Typiska åtgärder och ungefärliga kostnader för dessa
  • Att tänka på vid upphandling
  • Frågor och diskussion