Kommunernas svåra vattenkvalitetsarbete kräver ofta extern specialistkompetens

Kommunernas svåra vattenkvalitetsarbete kräver ofta extern specialistkompetens
24
aug

Sveriges kommuner har ett viktigt övergripande ansvar i arbetet med att säkerställa en god vattenkvalitet. I arbetet med att formulera åtgärdsprogram krävs ofta extern specialistkompetens som kan bidra till att prioritera och strukturera det långsiktiga åtgärdsarbetet.

− Vi stöttar kommunerna i deras arbete med lokala åtgärdsprogram genom att ta fram beslutsunderlag där vi strukturerar den ofta komplexa problembilden och ger förslag till prioriteringar bland de lokala åtgärder som behöver genomföras. Vi har bland annat arbetat för Stockholms stad och Uppsala kommun, säger Daniel Stråe på WRS.

Läs hela artikel på Hållbarhetsportalen.