Två nya exjobb färdiga!

Två nya exjobb färdiga!
31
aug

Under våren har Jennifer Jonsson och Emma Larsson skrivit sina examensarbeten på civilingenjörslinjen för miljö- och vattenteknik hos oss på WRS. I juni presenterades exjobben och nu finns båda arbetena att ta del av som slutrapporter.

Jennifer har undersökt om turbiditet kan användas som indirekta mätningar av tungmetallhalter vattendrag. Undersökningen har baserats på data insamlad från Hågaån i Uppsala län. På WRS handleddes hon av Daniel Stråe.

Emma spenderade våren med att undersöka översilningsytors potential att avskilja PFAS vid deponier och avfallsanläggningar. Här skedde provtagning av vatten, växter och jord vid fyra stycken avfallsanläggningar i Sverige. Hannes Öckerman på WRS har handlett projektet.

Du kan läsa mer om Jennifers och Emmas slutsatser och ladda ner deras arbeten på vår Student-sida.