Källsorterande avlopp – ett intressant alternativ för allt fler

Källsorterande avlopp – ett intressant alternativ för allt fler
28
sep

Många sommarstugeområden som byggdes på 1950-och 60-talet omfattas inte av det kommunala VA-nätet. Samtidigt ökar stugägarnas efterfrågan på moderna och bekväma alternativ till mulltoa och andra torrtoalettlösningar. Ett alternativ som allt fler kommuner förordat på senare år är källsorterande system med toalett till sluten tank och lokal rening av bad-, disk- och tvättvatten som släpper ut minimalt med övergödande ämnen till Östersjön.

− Ett tjugotal svenska kommuner har i dagsläget satsat på kretsloppssystem för enskilda avlopp, exempelvis med vakuumtoaletter och slutna tankar. Sommarstugeägare som går från torrtoalett till vakuumtoalett är ofta mycket nöjda eftersom det ger många komfortfördelar, samtidigt som toalettavloppet inte riskerar att förorena miljön, säger Ebba af Petersens på WRS.

Läs hela artikeln på Hållbarhetsportalen.