Multifunktionell vattenpark byggs i Gottsunda, Uppsala

Multifunktionell vattenpark byggs i Gottsunda, Uppsala
19
okt

WRS har under åren 2018-2020 arbetat med utformning av en multifunktionell vattenpark i Gottsunda i sydvästra Uppsala. Nu pågår arbetet med att anlägga vattenparken med anslutande diken, fördammar, en översilningsyta och huvuddamm. Förutom att rena tillkommande dagvatten ska vattenparken också bidra till att öka den biologiska mångfalden i området, vara ett fint promenadområde och kunna användas för undervisning av förskolor och skolor. Landskapsarkitekt Sofia Eskilsdotter, SEs landskap har ansvarat för gestaltningsprogrammet.

Byggnationen har bland annat uppmärksammats av SVT med ett reportage i september 2020. Vattenparken anläggs av Uppsala kommun i samarbete med Uppsala Vatten och Avfall och är en del av Life IP-projektet Rich Waters. Anläggandet av markarbetena beräknas vara klara i december 2020 och under våren 2021 kommer växter att etableras på land och i vattnet.

Läs mer om projektet i vårt projektbibliotek.

Medierapportering:
Konstgjord sjö ska rena regnvatten från Gottsunda (SVT Uppsala, 16 sep 2020)
Dagvattenpark – så funkar det (SVT Uppsala, 16 sept 2020)
Byggstart för vattenpark i Uppsala (Rich Waters, 28 aug 2020)
Multifunktionell vattenpark i Uppsala (Rich Waters)