Multifunktionell vattenpark i Gottsunda

Projekt: Framtagande av systemhandling, projektering och byggstöd för multifunktionell vattenpark i Gottsunda
Uppdragsgivare: Uppsala kommun
År: 2018-2020
Kontakt: Jonas Andersson

WRS har tagit fram systemhandling, bygghandling och är byggstöd för en multifunktionell vattenpark i Gottsunda i sydvästra Uppsala. Vattenparken är placerad mellan Gottsundagipen och Hågadalen längs med Vårdsätravägen. Dagvattnet till vattenparken kommer från centrala Gottsunda med främst flerfamiljshus samt ett villaområde söder om vattenparken.

Det finns tre tillflöden till vattenparken. Norrifrån öppnas en ledning upp från Sjutomtavägen och efter rening i en försedimenteringsdamm leds dagvattnet längs skogsbrynet i ett nytt stensatt dike, se bild nedan.

Stensatt dike längs skogsbrynet för tillflöde norrifrån.

Ett tillflöde från Gottsundagipen i öster ansluter till det norra genom en befintlig bäckfåra till en försedimenteringsdamm. Vid höga flöden bräddar vattnet över en översilningsyta för ytterligare rening. Från söder kommer ett tillflöde som renas i en försedimenteringsdamm innan det leds in i huvuddammen. Det renade dagvattnet leds ut i Hågaån och vidare ut i Mälaren.

Vattenparken bidrar till att öka den biologiska mångfalden i området, kommer vara ett fint promenadområde och kunna användas för undervisning av förskolor och skolor. För att möjliggöra detta kommer grusade promenadvägar, en ny parkering längs Gottsundavägen, bänkar, bord och en brygga att anläggas. Gestaltningen är gjord av Sofia Eskilsdotter på SE landskap.

Översiktsbild av Gottsunda Vattenpark, illustration i bakgrunden av Sofia Eskilsdotter.

Vattenparken anlades under hösten 2020 och har blivit uppmärksammad i flera medier:

Vattenrening, rekreation och biologisk mångfald i Gottsunda dagvattenpark (LIFE IP Rich Waters, digitalt studiebesök 28 april 2021)
Konstgjord sjö ska rena regnvatten från Gottsunda (SVT Uppsala, 16 sep 2020)
Dagvattenpark – så funkar det (SVT Uppsala, 16 sept 2020)
Byggstart för vattenpark i Uppsala (LIFE IP Rich Waters, 28 aug 2020)
Multifunktionell vattenpark i Uppsala (LIFE IP Rich Waters)

Foto: WRS

Kategori: