Frestabäckens gäddvåtmark

Projekt: Teknisk beskrivning och projekteringshandlingar för Frestabäckens våtmark
Uppdragsgivare: Upplands Väsby kommun
År: 2019-2020
Kontakt: Frida Hermanson

Ett förslag att skapa en gäddvåtmark i anslutning till Frestabäcken i Upplands Väsby kommun togs fram 2018 av Sportfiskarna. På platsen finns förutsättningar att skapa en översvämningsvåtmark som kan fungera som lek- och uppväxtmiljö för framförallt gädda. I detta uppdrag har förslaget utvecklats och en teknisk beskrivning samt projekteringshandlingar för våtmarken tagits fram. I uppdraget har även en utredning av eventuell påverkan på dagvattennätet uppströms utförts.

Våtmarken är under anläggande hösten 2020.

Foto: Frida Hermansson, WRS

Kategori: