Våtmarksflora finns nu på Våtmarksguiden.se

Våtmarksflora finns nu på Våtmarksguiden.se
26
okt

Våtmarker och dammar är viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. Våtmarksväxterna har dessutom en nyckelroll i reningsprocessen i öppna vattenreningsanläggningar. Mycket kunskap kring dessa anläggningar finns samlad på Våtmarksguiden.se – nu kompletterad med en våtmarksflora!

Våtmarksguiden.se har biologistudenten Mikaela Boltenstern tillsammans med WRS skapat en våtmarksflora som beskriver växternas ekologi med fokus på skötsel av våtmarker och dammar. Hela 24 arter beskrivs med både bilder och text.