Möt oss på Vatten Avlopp Kretslopp 17-18 mars!

Möt oss på Vatten Avlopp Kretslopp 17-18 mars!
24
feb

Den 17-18 mars är det dags för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp – i år digital! Förutom ett live-program under dessa två dagar finns hela 22 inspelade föredrag att ta del av inom små avlopp, dagvatten och va-planering.

Läs mer i Konferensprogrammet för 2021.

WRS kommer givetvis att finnas på plats i den digitala utställningen. Under fikapauserna 17-18 mars kommer du alltså kunna prata och diskutera utmaningar kring vattenvård, kretslopp, våtmarker, vattenresurser och andra utmanande och intressanta ämnen!

Anmälan stänger 10 mars.

Mer än 10 år av förändring
Avloppsguiden föddes 2004, som ett samverkansprojekt mellan Bild & Kultur AB, Ecoloop AB, WRS AB och några kommuner. Avloppsguiden växte fort och har idag över 220 medlemskommuner. År 2010 tillkom Dagvattenguiden och 2011 VA-planeringsguiden. År 2011 var också första året VA-guiden drev den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i egen regi. Avloppsguiden hade då redan under många år varit medarrangör i föregångaren, Avlopp & Kretslopp.